Katalogy – Protektorát Čechy a Morava

Zamyšlení nad novým katalogem Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 (POFIS 2013)
Jelikož se léta věnuji zpracovávání filatelistické literatury do počítačové podoby, dokáži posoudit kvalitu tištěné literatury. Sám ji používám. V oboru filatelistické literatury zaujímají katalogy první místo, protože je potřebuje každý sběratel. Vím, že vydání této literatury není práce jednoduchá a i přes veškerou snahu zůstává sběrateli nedoceněna. Samozřejmě je literatura dobrá a horší.Pro kvalitní sběratelství, je důležitá literatura specializovaná. Myslím, že ta naše se řadí mezi tu dobrou. Zpracovat kvalitní filatelistickou literaturu není totiž vždy jednoduché. Toto zamyšlení píší též i jako jeden ze spoluautorů nového katalogu.

Od roku 1995 se jedná již o 4. vydání katalogu, zabývajícím se tímto obdobím. První katalog na Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 vyšel v roce 1995 jako katalog spolu se známkami Slovenského štátu 1939 – 1945 a známkami Sudet 1938 – zpracoval ing. Martin Trojan a RNDr. Jaroslav Trojan – vydala Filatelie Trojan. V katalogu – u známek Protektorátu – tehdy velmi moderně zpracovaném – byť černobíle, byly jednotlivé serie a známky velmi podrobně zpracovány. Známky, deskové vady – dokonce velmi dobré detailní provedení, desková čísla, deskové značky, meziarší a atd. V katalogové části věnované Slovenskému štátu a známek Sudet je věnováno se stejnou péčí, takže katalog je schopen splnit sběratelovo nároky i po letech, samozřejmě musí počítat s jinačími cenovými záznamy a také se doplnit novější poznatky o známkách. Katalog má 244 stran, z toho Protektorát zabírá 136 stránek. Mnohé sběratele překvapí zajímavé cenové záznamy.

V roce 1999 mne překvapil katalog POFIS Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945. Tuto celobarevnou příručku zpracovali František Beneš a František Beneš ml. Za vydatné grafické úpravy pana Martina Trojana. Jak jsem již předeslal, byla to jedna z prvních publikací Pofisu, které vydalo toto nakladatelství v barvě. Bohužel mi zarmoutilo ale obsahem, byl věnován jen čistě známkám a celinám protektorátu – známky a celiny Slovenského štátu 1939 – 1945 a známek Sudet 1938 – které obsahoval první katalog bylo upuštěno. Škoda pro sběratele Slovenského štátu. Obsah katalogu je podobný obsahem katalogu z roku 1995, rozšířen je ale třeba o zkusmé tisky, podrobnější zpracování emisí. Mnohé sběratele překvapí zajímavé cenové záznamy. V tomto období, šli totiž dost strmě vzhůru. Katalog má 176 stránek.

V roce 2000 vyšel katalog 5 v 1 a to 10.02. 2000. pod ISBN 80-901044-0-14, má žlutou obálku. Katalog obsahuje stručnější udaje o známkách 5 státních útvarů, které se na území ČSR, ČSSR a ČR nacházeli v minulosti. Tedy jsou zde zpracovány a katalogizovány známky první československé republiky, známky protektorátní, známky státu slovenského, známky České republiky a též známky slovenské republiky. V katalogu sice nejsou všechny údaje – jako v katalozích ostatních – chybí mi zde třeba podrobnější údaje o emisích, ale to pravděpodobně nebylo možné zapracovat – jelikož tištěná literatura má pravděpodobně omezený počet stran, jelikož čím více stran, tím je to pro vydavatele katalogu po té zřejmě finančně náročnější.


V roce 2006 jsem na internetových stránkách Pofisu zahlédl POFIS mini věnovaný známkám Protektorátu. Jednalo se o datovou příručku, která ve formátu Adobe Acrobat v rozsahu šesti stran nabídla přehledný seznam známek a celin protektorátu, s aktualizovanými cenami. Cena byly zpracovány pro základní varianty známek. Katalog byl samozřejmě zpracován v barvě. Datová příručka byla volně stažitelná.

V roce 2010 vyšla brožurka o pouhých 32 stranách v nezvyklém formátu, přesto v barvě. Tento katalog je vhodný pro práci na burze, nezabere mnoho místa, všude se vejde a všechno tam naleznete. Zaznamenává také pozvolný propad cen.

V letošním roce jsem byl překvapen zcela novou podobu katalogu POFIS 2013. Vydal opět POFIS Ihned ze začátku doplněno dvěma novými známkami, které sice mají název státu Česko – Slovensko . A sice se jedná o známku POFIS č. 352 – 1 K – červená – s portrétem T. G. Masaryka a L15 – 30 h fialová – letecká – Fokker F VIII b,3m – nad českou krajinou – též s názvem státu Česko – Slovensko. Toto doplnění má svoje opodstatnění.- 352 1 K – vyšla 13.04. 1939 a L 15 vyšla 22. 04. 1939. To znamená, že v měsíci dubnu 1939 existoval tedy ještě podnik Československá pošta. Připomeňme si jen, že po zářijových událostech roku 1938, se zcela změnila politická situace. V říjnu 1938 začala platit mnichovská dohoda. Celkové ztráty pomnichovského Československa tak činily 41 098 km2 a 4 879 000 obyvatel. Katalog má samozřejmě i další doplnění nově jsou zakomponovány perfiny a doplněny některá další příležitostná razítka. Jako další známky jsou v katalogu vedeny kromě známek Potravní daně – tato emise je uvedena i ve starších vydání katalogu – Kontrolní známka a známka léčebného fondu je tu nově a taktéž jsou zavedeny kolky. Samostatnou kapitolu tvoří strojová razítka s propagačními štočky. Dále doporučené R – nálepky.

Co mi ve všech našich katalozích a nejen na Protektorát chybí? Jedná se mi především o rozměry známek tj. Doslova přesně A x B v mm, tak to je v katalogu Michel, ale i v některých jiných. Určení rozměru známky považuji za důležité, alespoň pro sběratelovu orientaci. 

Na jedné z posledních stránek je kapitola věnovaná Bankovkám a Mincím, je to velmi zajímavé, v poslední době je v katalogu POFIS a nejenom v tomto protektorátním. Má to své opodstatnění. V minulosti jsem taktéž kromě známek měl pěknou sbírku bankovek a mincí, v té době bylo kvalitní literatury pramálo. Jako současný sběratel (bankovek a mincí – kterým bohužel již nejsem) bych toto velmi ocenil! Katalog je sice velmi jednoduchý, ale dost přesný a navíc samozřejmě v barvě!

Na závěr mohu říci, že kvalita vydávaných publikací od vydavatelství POFIS docela velmi roste. Stává se velmi kvalitními a já osobně budu rád, jestli se to bude i v budoucnu dále vyvíjet. Ostatně spolupráce s řadou spolupracovníků se jistě vyplatí, každý totiž ví něco dalšího a jistě se rád podělí o své poznatky. Jako sběratel rád uvítám další odborné publikace.

Autor: Tomáš Fijala (www.tomfijala.cz – katalog známek on-line)