Filatelisté frankují dopisy – ČR

Zajímavě vyfrankované dopisy z České republiky
Tyto dopisy mi přišly většinou od sběratelů známek nebo obchodníků se známkami z České republiky. Ti si velmi často dávají záležet na tom aby dopisy, které rozesílají, své příjemce potěšily nejen svým obsahem, ale též svým „obalem“. Zajímavostí je i skutečnost, že pošta na dopisech ne vždy orazítkuje všechny známky, tak jak by to správně měla udělat, aby známky znehodnotila a nebylo je možno opětovně použít.